Katedra Ekonomii
o jednostce

Zatrudnieni w Katedrze pracownicy naukowo-dydaktyczni zajmują się zagadnieniami o rozległej problematyce. Wyróżnić można kilka obszarów: szeroko rozumiana ekonomia (mikroekonomia, makroekonomia, polityka gospodarcza, międzynarodowe stosunki gospodarcze) oraz finanse (rynki finansowe, finanse przedsiębiorstw, rachunkowość).

Kontakt

dr hab. Sławomir Kamosiński, prof. uczelni - kierownik
e-mail: slawomirkamosinski@ukw.edu.pl